• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Hướng dẫn:

Bước 1:

    - Đăng nhập chọn máy chủ

Bước 2:

    - Bấm "GỬI TiẾT KIỆM" chọn các mốc mà bạn muốn gửi - Vào game nhận 120% vàng đã gửi qua tin nhắn ingame

Bước 3:

    - Đăng nhập vào web sự kiện hàng ngày - http://sukien.truykich.vn/
    - Bấm "NHẬN VÀNG" (mỗi ngày nhận thêm 8% so với số vàng đã gửi tiết kiệm)
    - Nhận liên tục trong 10 ngày
    + Lưu ý:
      - không nhận ngày nào bạn sẽ không được hưởng lãi ngày đó
      - Mỗi 1 lần gửi tiết kiệm chỉ được chọn 1 gói. Sau khi nhận hết vàng mới gửi được thêm gói tiết kiệm khác

Các gói gửi tiết kiệm

Gói 50K "Nhận ngay 600 Vàng sau khi gửi tiết kiệm (qua tin nhắn ingame)
Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện nhận 40 vàng/ngày (nhận liên tục trong 10 ngày)
Tổng cộng nhận được 1,000 Vàng - Lãi 100%"
Gói 100K "Nhận ngay 1,200 Vàng sau khi gửi tiết kiệm (qua tin nhắn ingame)
Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện nhận 80 vàng/ngày (nhận liên tục trong 10 ngày)
Tổng cộng nhận được 2,000 Vàng - Lãi 100%"
Gói 200K "Nhận ngay 2,400 Vàng sau khi gửi tiết kiệm (qua tin nhắn ingame)
Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện nhận 160 vàng/ngày (nhận liên tục trong 10 ngày)
Tổng cộng nhận được 4,000 Vàng - Lãi 100%"
Gói 500K "Nhận ngay 6,000 Vàng sau khi gửi tiết kiệm (qua tin nhắn ingame)
Mỗi ngày đăng nhập vào trang sự kiện nhận 400 vàng/ngày (nhận liên tục trong 10 ngày)
Tổng cộng nhận được 10,000 Vàng - Lãi 100%"
Lưu ý: Gói 200k và 500k mỗi tháng chỉ được gửi 1 lần duy nhất

Thông báo

Mỗi 1 lần tiết kiệm chỉ chọn 1 gói, sau khi nhận hết vàng mới gửi được thêm gói tiết kiệm khác